Björn's Tennis Training Movies

Most recent movies at the top

2019-03-11, Träning (vuxengrupp)
2019-03-11 Träning med Gustaf, Aje, Jonas och Tomas. (50 minutes, 2.2 GB)
2019-02-18 Dubbel med Gustaf mot Niclas och Gustav. (31 minutes, 1.4 GB)
2019-02-18 Singel mot Gustaf med träracket. (14 minutes, 0.7 GB)

2019-03-04, Träning (vuxengrupp)
2019-03-04 Träning med Mattias, Aje, Jonas och Jonathan. Havererat kamerastativ. (49 minutes, 2.2 GB)

2019-03-03, Dubbel med Mattias mot Niclas och Sten D
2019-03-03, Dubbel med Mattias mot Niclas och Sten D. (93 minutes, 4.2 GB)

2019-02-26, Träning med Rikard och Mattias
2019-02-26 Träning med Rikard och Robert. (56 minutes, 2.5 GB)

2019-01-18, Träning (vuxengrupp)
2019-02-18 Träning med Gustaf, Jonas och Gustav. (57 minutes, 2.6 GB)
2019-02-18 Dubbel med Gustaf mot Niclas och Gustav. (16 minutes, 0.7 GB)
2019-02-18 Singel mot Niclas. (13 minutes, 0.6 GB)

2019-01-14, Träning (vuxengrupp)
2019-01-14 Träning med Gustaf, Jonas, Aje och Gustav. (54 minutes, 2.4 GB)
2019-01-14 Dubbel: Björn/Gustaf mot Thomas/Gustav. (28 minutes, 1.2 GB)

2019-01-01, Träning med Rikard och Mattias
2019-01-01 Träning med Rikard och Mattias. (66 minutes, 2.9 GB)

2018-12-31, Träning med Rikard och Robert
2018-12-31 Bollning. (35 minutes, 1.6 GB)
2018-12-31 Kung. (20 minutes, 0.9 GB)

2018-12-30, Träning med Rikard och Robert
2018-12-30 Träning med Rikard och Robert. (67 minutes, 3 GB)

2018-12-29, Träning med Rikard och Robert
2018-12-29 Träning med Rikard och Robert. (49 minutes, 2.2 GB)

2018-12-10, Träning (vuxengrupp)
2018-12-10 Träning med Gustaf och Gustav. (46 minutes, 2 GB)
2018-12-10 22:02 Dubbel: Björn/Gustaf mot Niclas/Gustav. (31 minutes, 1.4 GB)

2018-12-03, Träning (vuxengrupp)
2018-12-03 21:00 Träning med Gustaf och Gustav. (55 minutes, 1.7 GB)
2018-12-03 22:01 Dubbel: Björn/Gustaf mot Niclas/Gustav. (31 minutes, 1.4 GB)

2018-11-26, Träning (vuxengrupp)
2018-11-26 21:00 Träning med Gustaf, Mattias, Aje och Gustav. (57 minutes, 2.6 GB)
2018-11-26 22:05 Dubbel: Björn/Niclas mot Gustaf/Mattias. (42 minutes, 1.9 GB)

2018-11-19, Träning (vuxengrupp)
2018-11-19 Träning med Gustaf, Mattias, Aje och Gustav. (60 minutes, 2.7 GB)
2018-11-19 Dubbel: Björn/Gustaf mot Niclas/Gustav. (33 minutes, 4 GB)
2018-11-19 Dubbel: Tennishumor. (18 sekunder)

Enjoy!
/Björn


Startsidan

Copyright Björn Myrvold